Noii pasi spre mediere

14 pasi spre informare Noii pasi spre mediere

14 pasi spre mediere
Ghid privind procedura informarii obligatorii, pe intelesul tuturor

Sedinta de informare cu privire la avantajele medierii este obligatorie din 2012. La 1 august 2013 au intrat în vigoare dispozitii legale ce reglementeaza modul de desfasurare si sanctiunile în caz de neîndeplinire a cerintei de informarea obligatorie cu privire la mediere.

Medierea devine obligatorie?

Nu, medierea ramâne facultativa.
Devine obligatorie doar procedura de informare cu privire la mediere, înainte de a fi judecat de instanta, si doar în anumite cazuri ne-penale expres prevazute de lege (pentru celelalte cazuri, informarea cu privire la mediere ramâne facultativa, potrivit art.227 alin. 2 C.proc.civ).

Care sunt dispozitiile legale ce reglementeaza procedura de derulare si sanctionare privind informarea obligatorie?

- art. 601, art. 2 alin 11 si alin. 12 din Legea nr. 192/2006 introduse prin Legea nr. 115/2012;
- art. II din Legea nr. 115/2012 modificat prin art. VIII din OUG nr. 4/2013
- art. III din OUG nr. 90/2012 modificat prin art. VII din OUG nr. 4/2013
- art. VI din OUG nr. 4/2013
- art VI1 introdus prin pct. 4 al Legii nr. 214/2013

În ce litigii este necesara informarea?

În cele aratate de art. 601 din Legea nr 192/2006.

a) în domeniul protectiei consumatorilor, când consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectarii clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori si operatorii economici ori a încalcarii altor drepturi prevazute în legislatia nationala sau a Uniunii Europene în domeniul protectiei consumatorilor;
b) în materia dreptului familiei: continuarea casatoriei: partajul de bunuri comune; exercitiul drepturilor parintesti; stabilirea domiciliului copiilor; contributia parintilor la întretinerea copiilor; orice alte neîntelegeri care apar în raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.
c) în domeniul litigiilor privind posesia, granituirea, stramutarea de hotare, precum si în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate;
d) în domeniul raspunderii profesionale în care poate fi angajata raspunderea profesionala, respectiv cauzele de malpraxis, în masura în care prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura;
e) în litigiile de munca izvorâte din încheierea, executarea si încetarea contractelor individuale de munca;
f) în litigiile civile a caror valoare este sub 50.000 lei, cu exceptia litigiilor în care s-a pronuntat o hotarâre executorie de deschidere a procedurii de insolventa, a actiunilor referitoare la registrul comertului si a cazurilor în care partile aleg sa recurga la procedura prevazuta la art. 1.013 – 1.024 (ordonanta de plata) sau la cea prevazuta la art. 1.025 – 1.032 (cererile de valoare redusa) din Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Cine trebuie sa demareze procedura de informare obligatorie?

Reclamantul, în mod obligatoriu, în cazurile descrise mai sus.

Când e necesara participarea la sedinta de informare?

- înainte ca reclamantul sa depuna cererea de chemare în judecata (e recomandabil parcurgerea informarii în aceasta etapa caci daca partea e convinsa sa ramâna în mediere, nu va mai formula actiune la instanta);
- sau dupa depunerea cererii de chemare în judecata, dar numai pâna la termenul dat de judecator în acest scop.

Cine face informarea privind avantajele medierii?

- mediatorul: e recomandabil apelarea la un mediator, fiind singurul profesionist atestat în materie de mediere, care poate sfatui si convinge partile cum sa ramâna în procedura de mediere (lista cu mediatori e afisata în fiecare instanta si pe internet);
- legea permite ca efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii sa fie realizata de catre judecator, procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz in care aceasta se atesta in scris. Apreciez ca aceasta va fi doar formala din lipsa de pregatire adecvata si de timp (sa nu uitam ca scopul informarii nu este eliberarea unui document, ci convingerea partilor ca este mai avantajos sa ramâna în procedura de mediere decât sa mearga la instanta).

Cum ajunge pârâtul la sedinta de informare de la mediator?

Dupa ce reclamantul furnizeaza mediatorului datele necesare de contact, mediatorul va adresa pârâtului invitatia scrisa, în vederea informarii si acceptarii medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitatia se transmite prin orice mijloace care asigura confirmarea primirii textului.
În cazul imposibilitatii de prezentare a vreuneia dintre partile convocate, mediatorul poate stabili, la cererea acesteia, o noua data în vederea informarii si acceptarii medierii.

Pârâtul e obligat sa participe la sedinta de informare?

Nu. El are urmatoarele optiuni:
- sa participe la sedinta de informare;
- sa refuze în scris participarea la sedinta de informare;
- sa nu raspunda invitatiei primite de la mediator;
- sa nu se prezinte la data fixata pentru sedinta de informare.
Daca procesul a fost demarat, reclamantului i s-a pus în vedere ca parcurga procedura de informare, pârâtul a acceptat sa mearga la aceasta sedinta dar a refuzat sa o faca, el poate fi amendat cu 100-1000 lei (art. 187 alin. 1 pct. 1 lit.f C.proc.civ)

Cât costa informarea privind avantajele medierii?
Serviciile prestate cu privire la informarea obligatorie sunt gratuite, neputându-se percepe onorarii, taxe sau orice alte sume, indiferent de titlul cu care s-ar putea solicita. Doar serviciul de mediere si premediere comporta onorarii /taxe.

Cât dureaza procedura de informare?

Procedura de informare, incluzând si formalitatile pentru convocarea partilor, nu poate depasi 15 zile calendaristice.

Cum se face dovada participarii la sedinta de informare privind avantajele medierii?

- daca informarea are loc: certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea (textul art. 227 alin. 3 C.proc.civ, care cere „proces-verbal întocmit de mediator cu privire la rezultatul sedintei de informare” este astfel modificat implicit).
- daca informarea nu are loc: proces-verbal eliberat de mediator.

Care e sanctiunea neîndeplinirii obligatiei de participare la sedinta de informare?

Instanta va respinge cererea de chemare în judecata ca inadmisibila în caz de neîndeplinire de catre reclamant a obligatiei de a participa la sedinta de informare privind medierea, conform art. 2 alin 12 din Legea nr. 192/2006.
Ulterior va putea fi formulata o noua actiune, dar e obligatorie parcurgerea procedurii de informare.

Organele judiciare mai au obligatia generala de informare cu privire la mediere?

- Da. Ea e înscrisa în art. 6 din legea 192/2006 si e în vigoare din anul 2010: „Organele judiciare si arbitrale, precum si alte autoritati cu atributii jurisdictionale informeaza partile asupra posibilitatii si a avantajelor folosirii procedurii medierii si le îndruma sa recurga la aceasta cale pentru solutionarea conflictelor dintre ele”. Se coreleaza cu dispozitiile art. 21 C.proc.civ: „Judecatorul va recomanda partilor solutionarea amiabila a litigiului prin mediere, potrivit legii speciale”.

- Nu se confunda cu noua procedura a sedintei de informare privind avantajele medierii. Astfel, informarea generala e obligatorie în orice cauza (incluziv penala), cuprinde referiri de principiu la posibilitatea si avantajele pe care le-ar aduce medierea si neîndeplinirea ei nu este sanctionata; pe când noua procedura de informare este una aplicata la cazul/conflictul dat, se face obligatoriu în anumite situatii, de anumiti profesionisti sau autoritati, se consemneaza într-un mod propriu si este sub sanctiunea respingerii actiunii.

Care este cadrul legislativ?

- Legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu toate actualizarile la data de 1 august 2013.

Sursa: Cristi Danilet , judecator, membru CSM

Total vizualizari : 124

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Go To Top