Divort prin mediere: Legea 202/2010 – Mica reforma in justitie

Legea micii reforme in justitie 202 2010 151x88 Divort prin mediere: Legea 202/2010   Mica reforma in justitie

Divort prin mediere: Legea 202/2010

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 714 din 26 octombrie 2010

Divort prin mediere: Legea micii reforme in Justitie

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege
1…….
………………..
39. Articolul 613^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 613^1

In cazul in care cererea de divort se intemeiaza pe acordul partilor, ea va fi semnata de ambii soti. Atunci cand este cazul, sotii vor stabili si modalitatile in care au convenit sa fie solutionate cererile accesorii divortului.

Primind cererea de divort formulata in conditiile alin. 1, instanta va verifica existenta consimtamantului sotilor, dupa care va fixa termen pentru solutionarea cererii in camera de consiliu.

La termenul de judecata, instanta verifica daca sotii staruie in desfacerea casatoriei pe baza acordului lor si, in caz afirmativ, va trece la judecarea cererii, fara a administra probe cu privire la motivele de divort.

La cererea sotilor, instanta va pronunta o hotarare cu privire la divort potrivit alin. 3. Prin aceeasi hotarare, instanta se va pronunta, potrivit legii, cu privire la numele pe care il va purta fiecare sot dupa desfacerea casatoriei si, cand este cazul,
cu privire la incredintarea copiilor minori si contributia parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copiilor. Tot astfel, instanta va putea lua act de invoiala sotilor cu privire la alte cereri accesorii, in conditiile legii.

In cazul in care sotii nu se invoiesc asupra cererilor accesorii, instanta va continua judecata administrand probele prevazute de lege pentru solutionarea acestor cereri.”

40. Dupa articolul 614 se introduce un nou articol, articolul 614^1, cu urmatorul cuprins:

Art. 614^1

In fata instantei de fond, aceasta va starui pentru solutionarea divortului prin intelegerea partilor. In cazul in care judecatorul recomanda medierea, iar partile o accepta, acestea se vor prezenta la mediator, in vederea informarii lor cu privire la avantajele medierii. Un mediator nu poate solicita plata onorariului pentru informarea partilor.

Dupa informare, partile decid daca accepta sau nu solutionarea divortului prin mediere. Pana la termenul fixat de instanta, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, partile depun procesul-verbal intocmit de mediator cu privire la rezultatul sedintei de informare. Prevederile alin. 2 si 3 nu sunt aplicabile in cazul in care partile au incercat solutionarea divortului prin mediere anterior introducerii actiunii.”

………………………………..
42. La articolul 720^1, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 720^1

In procesele si cererile in materie comerciala evaluabile in bani, inainte de introducerea cererii de chemare in judecata, reclamantul va incerca  solutionarea litigiului fie prin mediere, fie prin conciliere directa.”
…………………….

47. Articolul 720^7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 Art. 720^7

In cursul judecatii asupra fondului procesului, instanta va starui pentru solutionarea lui, in tot sau in parte, prin intelegerea partilor.
In cazul in care judecatorul recomanda medierea, iar partile o accepta, acestea se vor prezenta la mediator, in vederea informarii lor cu privire la avantajele medierii. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea partilor.
Dupa informare, partile decid daca accepta sau nu solutionarea litigiului prin mediere.
Pana la termenul fixat de instanta, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, partile depun procesul-verbal intocmit de mediator cu privire la rezultatul sedintei de informare.
Prevederile alin. 2 si 3 nu sunt aplicabile in cazul in care partile au incercat solutionarea litigiului prin mediere anterior introducerii actiunii.

Intelegerea partilor se constata prin hotarare irevocabila si executorie.”

……………………………………..
Art. II. � Legea nr. 4/1953 � Codul familiei, republicata in Buletinul Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 37, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Casatoria se poate desface prin divort. Divortul poate avea loc:

  • a) prin acordul sotilor, la cererea ambilor soti;
  • b) atunci cand, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila;
  • c) la cererea aceluia dintre soti a carui stare de sanatate face imposibila continuarea casatoriei.”

2. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 Art. 38

Divortul prin acordul sotilor poate fi pronuntat de catre instanta judecatoreasca indiferent de durata casatoriei si indiferent daca exista sau nu copii minori rezultati din casatorie.

Divortul prin acordul sotilor nu poate fi admis daca unul dintre soti este pus sub interdictie.

Instanta este obligata sa verifice existenta consimtamantului liber si neviciat al fiecarui sot.

La solutionarea cererilor accesorii divortului, referitoare la incredintarea copiilor minori, obligatia de intretinere si folosirea locuintei, instanta va tine seama si de interesele minorilor.”

…………………………….

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Dumneavoastra ce credeti despre aceasta lege privind un divort prin mediere?

Total vizualizari : 443

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Go To Top