Mica reforma in justitie si procesul de mediere

Mica reforma in justitie1 Mica reforma in justitie si procesul de mediere

Mica reforma in justitie si procesul de mediere

Ministerul Justitiei a initiat un Proiect privind “Mica Reforma in Justitie”, care se refera si la procesul de mediere.

Ce prevede Mica Reforma in Justitie referitor la mediere?

Lege privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor:
Art. I. – Codul de procedura civila se modifica ai se completeaza dupa cum urmeaza:

34. Articolul 613 cu 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 613. – In cazul in care cererea de divort se intemeiaza pe acordul partilor, ea va fi semnata de ambii soti. Atunci cand este cazul, in actiunea de divort, sotii vor stabili si modalitatile in care au convenit sa fie solutionate cererile accesorii divortului.

Primind cererea de divort, in cazul prevazut de art. 38 alin. (2) lit. a) din Codul familiei, presedintele instantei va verifica existenta consimtamantului sotilor, dupa care, va fixa un termen de doua luni in sedinta publica. La termenul de judecata, instanta verifica daca sotii staruie in desfacerea casatoriei pe baza acordului lor si, in caz afirmativ, va trece la judecarea cererii, fara a administra probe cu privire la motivele de divort.

In cazul cererii de divort prin acordul partilor prevazut de art. 38 alin. (2) lit.b) din Codul familiei, instanta verifica daca sotii staruie in desfacerea casatoriei conform acordului de mediere si, in caz afirmativ, pronunta divortul fara a administra probe cu privire la motivele de divort. Instanta poate lua act de invoiala sotilor cu privire la incredintarea copiilor numai dupa avizarea acordului de mediere, la cererea partilor sau la solicitarea instantei, de catre autoritatea tutelara si ascultarea minorului, potrivit legii.

Instanta poate administra orice proba considera necesar pentru ocrotirea interesului superior al minorului. Pentru solutionarea cererilor accesorii privind numele pe care sotii il vor purta dupa divort, pensia de intretinere si atribuirea locuintei, instanta va putea dispune, atunci cand considera necesar, administrarea probelor prevazute de lege.”

35. Dupa articolul 614 , se introduce un articol nou, art.614 cu 1 cu urmatorul cuprins:

„Art. 614. – In fata instantei de fond, aceasta va starui pentru solutionarea divortului, in tot sau in parte, prin intelegerea partilor. In cazul in care judecatorul recomanda medierea, partile se vor prezenta la mediator, in vederea informarii lor cu privire la avantajele medierii.

Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea partilor. Dupa informare, partile decid daca accepta sau nu solutionarea divortului prin mediere. Pana la termenul fixat de instanta, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, partile depun procesul – verbal intocmit de mediator cu privire la rezultatul sedintei de informare.

Prevederile alin. 2 si 3 nu sunt aplicabile in cazul in care partile au incercat solutionarea divortului prin mediere anterior introducerii actiunii.

36. Articolul 720 cu 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 720 cu 1. – In procesele si cererile in materie comerciala evaluabile in bani, inainte de introducerea cererii de chemare in judecata, partile pot incerca solutionarea litigiului prin mediere. Termenul de prescriptie a dreptului la actiune pentru dreptul litigios supus medierii se suspenda pe durata acestei proceduri, dar nu mai mult de trei luni de la inceperea ei.”

42. Articolul 720 cu 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 720 cu 7 – In cursul judecatii asupra fondului procesului, instanta va starui pentru solutionarea lui, in tot sau in parte, prin intelegerea partilor. In cazul in care judecatorul recomanda medierea, partile se vor prezenta la mediator, in vederea informarii lor cu privire la avantajele medierii. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea partilor.

Dupa informare, partile decid daca accepta sau nu solutionarea litigiului prin mediere. Pana la termenul fixat de instanta, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, partile depun procesul-verbal intocmit de mediator cu privire la rezultatul sedintei de informare. Prevederile alin. 2 si 3 nu sunt aplicabile in cazul in care partile au incercat solutionarea litigiului prin mediere anterior introducerii actiunii. Intelegerea partilor se constata prin hotarare irevocabila si executorie.”

Art. II. – Alineatul (2) al articolului 38 din Codul familiei se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Divortul poate fi pronuntat si numai pe baza acordului ambilor soti, in oricare din urmatoarele cazuri:
a) pana la data cererii de divort a trecut cel putin un an de la incheierea casatoriei si nu exista copii minori rezultati din casatorie;
b) acordul partilor este incheiat ca urmare a medierii, indiferent de durata casatoriei si chiar daca din casatorie au rezultat copii minori.”

Pentru solutionarea cazurilor pe cale amiabila si pentru a degreva instantele, asteptam cu nerabdare aparitia LEGII in MONITORUL OFICIAL. 

Asteptam, de asemeni, parerile dumneavoastra legate de Mica Reforma in Justitie si influenta sa asupra actului de mediere.

Total vizualizari : 637

Comentarii

  1. [...] micii reforme in justitie adoptata de parlament pe 19 octombrie 2010, aduce noutati referitoare la divort. Potrivit actului normativ, un divort se poate realiza prin acordul partilor si atunci cand cuplul [...]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Go To Top