Codul de etica si deontologie profesionala a unui mediator

Codul de conduita al mediatorilor 126x88 Codul de etica si deontologie profesionala a unui mediator

Mediator

Va prezentam in randurile care urmeaza Codul de etica si deontologie profesionala a unui mediator:

CUPRINS :

1. PREAMBUL
1.1. Definitii
1.2. Misiunea unui mediator
1.3. Obiectivele Codului

2. PRINCIPII GENERALE

2.1. Libertatea partilor de a recurge la mediere si de a lua o decizie
2.2. Nediscriminarea
2.3. Independenta si impartialitatea mediatorului
2.4. Increderea si integritatea morala
2.5. Secretul profesional – confidentialitate
2.6. Conflictul de interese
2.7. Stabilirea onorariilor
2.8. Raspunderea mediatorului
2.9. Incompatibilitati

2.10. Calitatea procesului de mediere

3. COMPORTAMANTUL PROFESIONAL

4. RELATIILE DINTRE MEDIATORI

5. DISPOZITII FINALE

1.PREAMBUL

Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor autorizati , impreuna cu normele privind raspunderea disciplinara a acestora , Legea 192 / 16.05.2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator si Regulamantul de organizare si functionare al Consiliului de mediere constituie principalele reguli in conformitate cu care mediatorii isi desfasoara activitatea .

Codul de etica si deontologie profesionala al mediatorilor autorizati cuprinde ansamblul normelor si caracteristicilor ce definnesc calitatea activitatii profesionale, el avand rol de a servi ca linie de conduita obligatorie a mediatorilor , astfel incat acestia sa desfasoare o activitate competenta si responsabila, in conformitate cu etica profesiei.

1.1 Definitii

In sensul prezentului cod, medierea este modalitatea voluntara de solutionare a conflictelor dintre doua sau mai multe persoane, pe cale amiabila, cu sprijinul unei terte persoane neutre, calificata si independent, printr-o activitate desfasurata in conformitate cu prevederile legale in domeniu si normele prezentului Cod.

Mediatorul este persoana neutra, impartiala si calificata, apta sa faciliteze negocierile intre partile aflate in conflict, in scopul obtinerii unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile.

Probitatea profesionala reprezinta respectarea tuturor normelor deontologice si de organizare si functionare ale profesiei stabilite prin lege, regulament de organizare si functionare, cod etic si deontologic si hotarari ale Consiliului de Mediere.

1.2 Misiunea unui mediator

Intr-o societate intemeiata pe respect fata de justitie, mediatorul indeplineste un rol eminent. Intr-un Stat de drept, mediatorul are sarcina de a incerca solutionarea conflictelor pe cale amiabila, in conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate.

Mediatorul nu are si nu poate avea o obligatie de rezultat, ci doar de prudenta si diligenta. Solutionarea conflictului depinde exclusiv de acordul partilor, misiunea principala a mediatorului fiind aceea de a depune tot efortul de care este capabil si priceperea pe care o are pentru a sprijini partile sa ajunga la un acord.

1.3 Obiectivele codului

Normele deontologice sunt destinate sa garanteaza, prin acceptarea lor liber consimtita, buna indeplinire de care mediator a misiunii sale, recunoscuta ca fiind indispensabila pentru buna functionare a societatii. Nerespectarea acestor norme de catre mediatori, va duce, in ultima instanta, la aplicarea unei sanctiuni disciplinare.

Obiectivele prezentului cod de etica si etimologie profesionala sunt urmatoarele :

a) sa ofere mediatorilor liniile de conduita directoare in activitatea pe care o desfasoara

b) sa apere interesul public (conf. art. 4 alin 1 din Legea 192 de interes public)

c) sa promoveze in mediere, ca modalitate alternative de solutionare a conflictelor

2. PRINCIPII GENERALE

2.1 Libertatea partilor de a recuge la mediere si de a lua o decizie

2.1.1 Mediatorul are obligatia de a se asigura ca partile au recurs la procedura de mediere in mod voluntar, in cunostinta de cauza si fara a fi constranse. Fac exceptie de la acest principiu situatiile in care medierea este o procedura obligatorie prevazuta de legile speciale.

2.1.2 Mediatorul trebuie sa respecte si sa incurajeze dreptul partilor de a lua orice decizie libera si in cunostinta de cauza care sa solutioneze divergentele dintre ele.

2.1.3 Mediatorul va informa partile, de la inceput, in ce va consta activitatea sa si asupra faptului ca decizia finala le apartine in mod exclusiv si ca se pot retrage oricand din procesul de mediere.

2.2 Nediscriminarea

Mediatorul nu va refuza activitatea de mediere si nu o va exercita la standarde inferioare din motive ce tin de rasa, culoare, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, opinie, apartenenta politica, averea sau originea sociala a partilor.

2.3 Independenta, neutralitatea si impartialitatea mediatorului

Mediatorii trebuie sa fie independenti, neutrii fata de dispute si parti si sa conduca procesul de mediere intr-un mod impartial. In exercitarea atributiilor lor profesionale trebuie sa se bucure de deplina independenta fata de entitati care ar putea avea interese in cauzele in care are loc medierea. Aceasta independenta trebuie sa fie de natura a le garanta impartialitatea, neutralitatea si echidistanta fata de cauza, rezultatele acesteia si partile implicate in disputa.

Mediatorul trebuie sa evite orice situatie de natura sa ii limiteze independenta si sa respecte normele de etica profesionala. Daca in orice moment din timpul procesului de mediere mediatorul isi pierde aceste atribute, el este obligat sa aduca acest fapt la cunostinta partilor implicate in conflict si – daca este cazul – sa anunte entitatea care a referit cazul. In situatiile in care vor fi solutionate prin mediere conflicte de familie, independenta si impartialitatea mediatorul nu pot fi argumentate pentru a ignora sau neglija interesul superior al minorului.

2.4 Increderea si integritatea morala

Relatiile dintre mediator si parti se bazeaza pe incredere, avand la baza cinstea, probitatea, spiritul de dreptate si sinceritatea mediatorului .

2.5 Secretul profesional – confidentialitate

Prin insasi natura misiunii sale, mediatorul este depozitarul secretelor partilor implicate in procedura medierii si destinatarul comunicarilor de natura confidentiala.

Fara o garantie a confidentialitatii, increderea nu poate exista. Prin urmare, secretul profesional este recunoscut ca fiind deopotriva un drept si o indatorire fundamentala si primordiala a mediatorului.

Mediatorul trebuie sa respecte secretul oricarei informatii confidentiale de care ia cunostinta in cadrul activitatii sale profesionale. Aceasta obligatie nu este limitata in timp.

2.6 Conflictul de interese

Mediatorul trebuie sa refuze preluarea unui caz daca stie ca exista imprejurari care l-ar impiedica sa fie neutru si impartial, precum si atunci cand constata ca drepturile in discutie nu pot face obiectul medierii.

Mediatorii vor face cunoscute toate conflictele de interese potentiale sau existente de care sunt in mod rezonabil, constienti. Comunicarea conflictelor de interese se face atat catre partile in conflict cat si, daca este cazul, entitatii care a referit cazul .

Daca partile nu-si dau acordul expres privind participarea sa, in continuare, mediatorul, intr-o asemenea situatie, este obligat sa renunte la solutionarea respectivului caz.

De asemenea, mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre parti intr-o procedura juridica ori arbitrala avand ca obiect, conflictul supus medierii.

Mediatorul nu poate fi audiat ca martor in legatura cu faptele de care a luat la cunostinta in cadrul procedurii de mediere.

2.7 Stabilirea onorariilor

Mediatorul trebuie sa informeze partile cu privire la onorariu, iar valoarea insumata a onorariului si cheltuielilor ocazionate de procedura medierii trebuie sa fie echitabila si justificata. Ei vor explica partilor baza de calcul si valoarea onorariilor, precum si a deconturilor de cheltuieli.

2.8 Raspunderea unui mediator

Madiatorul raspunde civil, penal si disciplinar, pentru incalcarea obligatiilor sale profesionale, in conformitate cu prevederile legii civile, penale si normelor stabilite de Consiliul de mediere.

Incalcarea prevederilor prezentului cod constituie atingere adusa probitatii profesionale si atrag sanctiunea conform legii.

2.9 Incompatibilitati

Exercitarea profesiei de mediere este compatibila cu orice alta profesie, cu exceptia incompatibilitatilor prevazute prin legi speciale.

2.10 Calitatea procesului de mediere

Mediatorii trebuie sa depuna toate diligentele necesare in vederea prestarii unui serviciu de calitate in conditii de siguranta, respect reciproc, egalitate de sanse, respectarea diversitatii, corectitudine profesionala si procedurala.

3. COMPORTAMANTUL PROFESIONAL AL UNUI MEDIATOR

3.1 In exercitarea profesiei, mediatorii au obligatia sa respecte hotararile Cosiliului de mediere

3.2 Mediatorul trebuie sa adopte un comportament apt de a contribui la cresterea prestigiului profesiei. Pentru aceasta el trebuie sa fie devotat profesiei, sa-si imbunatateasca tehnicile si practicile prefesionale, urmand in acest scop cursuri de formare continua. Mediatorul trebuie sa asigure ca personalul angajat sau administrativ necesar activitatii de mediere respecta deontologia si secretul profesiei.

Toti mediatorii, astfel cum sunt definiti in continutul legii, trebuie sa se abtina, chiar in afara exercitarii profesiei, de la orice incalcari ale legilor, regulamentelor si regulilor profesiei, si de la orice actiuni contrare impartialitatii, independentei si onoarei profesiei, susceptibile sa aduca stirbirea demnitatii acesteia, adica probitatii profesionale.

3.3 Mediatorul este autorizat sa informeze publicul despre serviciile pe care le ofera, cu conditia ca informatia sa fie fidela, veridica si cu respectarea secretului professional, a altor principii esentiale ale profesiei si a regulilor de publicitate stabilite prin norme aplicabile profesiei.

Mediatorul va evita sa faca mentiuni care sa aduca atingere intereselor altor practicieni in mediere.

4. RELATIILE DINTRE MEDIATORI

4.1 Practicienii in mediere isi datoreaza amabilitate si respect reciproc. Acestea exclud vulgaritatea si manifestarile necuviincioase. Ei trebuie sa se abtina de la orice atitudine jignitoare ori imputari rau voitoare, in general sa se abtina de la orice actiune susceptibila de a aduce daune altor colegi mediatori.

4.2 Divergentele dintre mediatori se vor solutiona pe cale amiabila, iar in situatia nerezolvarii pe aceasta cale, vor fi supuse dezbaterii Consiliului de mediere, constituit in instanta disciplinara.

5. DISPOZITII FINALE

Regulile privind conduita etica si deontologia profesionala sunt obligatorii pentru toti mediatorii.

Adoptata astazi, 17.02.2007, de Consiliul de mediere.”

Daca doriti sa aflati si alte legi care privesc meseria de mediator va recomandam categoria Medierea in Legislatie.

Total vizualizari : 445

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Go To Top